PrioWall-TUN [PiroWall-TUN]

Standardiziran požarno odporen sistem sten za večja ohišja in zapore v predorih. Sistem sten se dopolnjuje z vrati Priodoor ETX TUN (Pirodoor ETX TUN) in sistemom za izvedbo preboja instalacij s poudarkom na funkcionalni sposobnosti instalacij v požaru n.pr. razdelilec za varnostno razsvetljavo in odvod dima in toplote. Izvedba je skladna določilom smernic: 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING del 5.