Požarne revizijske odprtine

Povsod tam, kjer je potrebna požarna stena je običajno potrebna tudi revizijska odprtina, da lahko

občasno prekontroliramo stanje za steno ali servisiramo naprave in instalacije za steno. To so

običajno stene jaškov, kjer potrebujemo različne izvedbe revizijskih odprtin. Seveda mora biti ta

revizijska odprtina prilagojena potrebam pregleda oz.servisa.

 

-Priodoor (Pirodoor): revizijska odprtina različnih dimenzij, izdelana iz materiala, ki zagotavlja

požarno odpornost EI-30 ali EI-90, dimotesna, stopnja zaščite: IP 42, razred zaščite II. Montaža samo v

ustrezne zidove, glede na detajle vgradnje različne izvedbe: EVX, ETX, ETX-A, ETX-E.

Kot posebna izvedenka revizijske odprtine lahko dobavimo in vgradimo tudi Priopanel (Piropanel)

ustrezne klasifikacije in ustrezne dimenzije.