Požarno Odporno steklo

PIROGLAS

Požarno odporno steklo PIROGLAS režemo iz plošč požarno odpornega stekla Promaglas ustrezne klasifikacije.

Požarno odporno steklo PIROGLAS je po svoji sestavi in namenu varnostno laminirano požarno odporno steklo. Sestavljeno je iz več plasti stekla z vmesnimi plastmi požarno zaščitnega gela. V primeru požara se plasti gela druga za drugo aktivirajo in tvorijo kompaktne zaščitne plasti, katere poleg preprečevanja širjenja požara in dima preprečujejo tudi širjenje toplotnega sevanja iz enega požarnega sektorja v drugega. Tako požarno odporno steklo PIROGLAS zagotavlja :

-celovitost in integriteto v požaru:  oznaka E;

-izolativnost v požaru: oznaka I;

-zmanjšanje sevanja v požaru: oznaka W

-preglednost nad sosednjim prostorom.

Požarno odporno steklo PIROGLAS je dovoljeno vgrajevati v preskušene konstrukcije različnih proizvajalcev tako iz lesenih elementov, jeklenih profilov, nerjavnih profilov ter druge preskušene sisteme.

Za vgrajeno konstrukcijo, zastekljeno s požarno odpornim steklom PIROGLAS, je vedno odgovoren izdelovalec konstrukcije in mora za celoto pridobiti certifikat o ustreznosti.

Dobavimo lahko naslednje tipe požarno odpornega stekla:

-PIROGLAS EW-30, debeline 7 in 11 mm; (link na EW-30)

-PIROGLAS EI-30/E-60, debeline 17 in 21 mm; (link na EI-30)

-PIROGLAS  EI-60, debeline 25 mm; (link na EI-60)

- PIROGLAS EI-90, debeline 40 in 43 mm; (lonk ma EI-90)

-Sistemsko steklo EI-30;

-Sistemsko steklo EI-60.

[POVEZAVA] Splošni pogoji za dobavo požarnih stekel PIROGLAS

[POVEZAVA] Možnosti dobave požarnih stekel PIROGLAS

Tehnični podatki

Steklo razpredelnica

PIROGLAS EI-30

Laminirano požarno odporno steklo PIROGLAS EI-30 je namenjeno izdelavi zastekljenih požarno odpornih izolativnih elementov klasifikacije EI-30 ter zanesljivo preprečuje širjenje požara in dima ter tudi toplotnega sevanja za najmanj deklarirani čas 30 min iz enega požarnega sektorja v drugega.

Požarno odporno steklo PIROGFLAS EI-30 zaradi svoje sestave preprečuje širjenje požara in dima za več kot 60 min, ne da bi izgubilo celovitost in integriteto, zato izpolnjuje pogoje za dodatno klasifikacijo E-60. To steklo lahko označujemo: PIROGLAS EI-30/E-60.

Največja preskušena dimenzija stekla: 1300×2950 mm.

Debelina požarno odpornega stekla PIROGLAS EI-30/E-60: 17 mm ali 21 mm.

PIROGLAS EW-30

Laminirano požarno odporno steklo PIROGLAS E-30je namenjeno izdelavi požarno odpornih neizolativnih elementov klasifikacije E-30in preprečuje širjenje požara in dima iz enega sektorja v drugega, ne preprečuje pa toplotnega sevanja.

Debelina požarnega stekla PIROGLAS znaša 7 ali 11 mm.

Požarno odporno steklo PIROGLAS E-30 izpolnjuje vse pogoje za zmanjšano sevanje (osnovni oznaki lahko dodamo oznako W, kar pomeni oznako EW-30), zato to steklo lahko uporabljamo za izdelavo zastekljenih elementov ob evakuacijskih poteh.

Največja preskušena dimenzija požarnega stekla EW-30:  1300×2500 mm.

Debelina požarnega stekla PIROGLAS EW-30 je 7 ali 11 mm.

PIROGLAS EI-60 

Laminirano požarno odporno steklo PIROGLAS EI-60 je namenjeno izdelavi zastekljenih požarno odpornih izolativnih elementov klasifikacije EI-60 ter zanesljivo preprečuje širjenje požara in dima ter tudi toplotnega sevanja za najmanj deklarirani čas 60 min iz enega požarnega sektorja v drugega.

Največja preskušena dimenzija stekla: 1300×2500 mm.

Debelina požarno odpornega stekla PIROGLAS EI-60:25 mm.

PIROGLAS EI-90

 Laminirano požarno odporno steklo PIROGLAS EI-90 je namenjeno izdelavi zastekljenih požarno odpornih izolativnih elementov klasifikacije EI-90 ter zanesljivo preprečuje širjenje požara in dima ter tudi toplotnega sevanja za najmanj deklarirani čas 60 min iz enega požarnega sektorja v drugega.

Največja preskušena dimenzija stekla: 1200×2300 mm.

Debelina požarno odpornega stekla PIROGLAS EI-90:  38mm, 40 mm ali 43 mm..