Odvod dima in toplote

Produkt vsakega gorenja so tudi dimni plini. V požaru so dimni plini v prvi fazi nevarnejši od ognja,

obenem na bežalnih in reševalnih poteh onemogočajo orientacijo ter poslabšujejo vidljivost, zlasti v

visokih stopniščih. Zato je ena od nalog požarnega varstva tudi odvod dima in toplote iz bežalnih in

reševalnih poti, da bi lahko reševanj ljudi iz področja nevarnosti potekalo s čim manjšimi problemi in

čim hitreje. Zato imajo varnostna stopnišča v požarnem in reševalnem konceptu posebno funkcijo.

-Priodoor ETX RDA (Pirodoor ETX RDA): Požarna zapora je različnih velikosti (do 2,1 m2

kot vrata v odvodni kanal za odvod dima in toplote. Nadzorni sistem v primeru požara odpre zaporo,

velikost odprtine omogoča prost neoviran izhod dima in toplote v jašek. Zaprta zapora je dimotesna

in nudi požarno odpornost 90 min. Možnost vgradnje v različne ustrezne stene.