O podjetju

Ogenj je bil že od pradavnine skrivnostno darilo narave, od katerega je človek imel tako koristi kot tudi škodo. Verovanje nekaterih narodov je postavilo kot osnovne elemente sveta: ogenj, zrak, vodo in zemljo. Danes tega ne verjamemo več, temveč vemo, da je ogenj kemijski proces, pri katerem se sproščajo toplota, dimni plini in svetloba.

Ogenj je kot kemijski proces koristen samo toliko časa, dokler pohlevno opravlja vlogo, katero mu je namenil človek. V trenutku, ko ogenj uide izpod človeškega nadzora, pokaže svojo pravo, velikansko, uničujočo moč. Nenadzorovan ogenj imenujemo požar.

Vsak ogenj ali požar za svoje delovanje oziroma uničevanje potrebuje:

  • gorljivo snov;
  • kisik in
  • iniciacijo (začetek požara).

Če kateregakoli od teh treh elementov odstranimo, ogenj ugasne. Ta princip uporabljajo gasilci, kateri se dnevno borijo za naše imetje. Z različnimi gasilskimi sredstvi preprečujejo reakcijo kisika in gorljive snovi.

Delovanje gasilcev pri gašenju požara poimenujemo aktivna požarna zaščita, kar izvajajo šele po izbruhu požara.

Naše podjetje pa poskuša s požarno odpornimi elementi in sistemi preprečiti širjenje požara po stavbi in izboljšati stabilnost nosilne konstrukcije v primeru izbruha požara. Tako bi lahko rekli, da je glavna naloga pasivne (imenovane tudi gradbene) požarne zaščite omogočiti evakuacijo ljudi iz ogroženega območja nato preprečevati širjenja požara po zgradbi ter nazadnje še omogočiti dostop reševalcev na ogroženo področje. Ukrepi za zagotavljanje teh pogojev so sestavni del načrtov za šole, bolnišnice, hotele, trgovske centre in vse ostale objekte, kjer se zbira večje število ljudi.

Osnovna dejavnost našega podjetja Piroterm d.o.o. je iskanje in implementacija ustreznih preskušenih rešitev na področju pasivnega požarnega varstva (gradbenega požarnega varstva) v vseh tipih objektov, od preprostih do najbolj zahtevnih objektov.

Pri novih objektih ukrepe določijo pooblaščeni projektanti ukrepov požarnega varstva, mi kot izvajalci moramo predvidene ukrepe kvalitetno izvesti in nato zagotoviti vzdrževanje vzpostavljenega stanja.

Pri adaptacijah starejših stavb (še posebej pri stavbah naše kulturne dediščine oziroma pri zaščitenih stavbah) je potrebno tudi elemente in sisteme požarnega varstva prilagoditi zahtevam, značaju in duhu stavbe ter jih seveda tudi pravilno izvesti v praksi.

Smo majhno, fleksibilno, visoko specializirano podjetje za izvajanje ukrepov gradbene požarne zaščite. Zaradi naše predizobrazbe in raznolikih delovnih izkušenj lahko najdemo skoraj vsako želeno rešitev za gradbeno požarno zaščito.

Zavedamo se, da so najboljše rešitve običajno ravno najdražje rešitve, zato poskušamo najti več kot eno tehnično ustrezno rešitev, zato da lahko naročnik sam postavlja svoj standard pasivnega (gradbenega) požarnega varstva.

Podatki o podjetju (Vizitka podjetja)

Naziv:
PIROTERM, požarno odporni elementi in sistemi d.o.o.
Tržaška cesta 10
SLO-1370 Logatec
Slovenija

Kratka oblika:
PIROTERM d.o.o.
Tržaška cesta 10
SLO-1370 Logatec
Slovenija

Transakcijski račun: 02024-0253599378 pri NLB d.d. Ljubljana.
Matična številka: 1816535

ID za DDV: SI37946978

Direktor: Tomaž Celarc

Prokurist: Velko Celarc univ. dipl. ing.