PrioDoc [PiroDoc]

požarno odporna omara za zaščito dokumentacijo pred vplivi požara. S svojimi

lastnostmi omara zagotavlja požarno odpornost 90 min. Dobaljivo z eno- ali dvokrilnimi vrati.