PrioElec EH-TUN [PiroElec EH-TUN]

Požarno odporna razdelilna omara je izvedena kot ohišje za ohranitev funkcionalne sposobnosti vgrajenih električnih elementov več kot 90 min in namenjena montaži na zid (obešena omara). Posebna izvedba je namejena vgradnji v cestne predore  in izdelana skladno z zahtevami DIN 4102 in smernic 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING del 5.