PrioBay-TUN [PiroBay-TUN]

Standardizirana, požarno odprona kabina za klic v sili v predoru z

integriranimi enokrilnimi vrati in posebnim delom za dva ročna gasilna aparata.kabina je namenjena

tudi kot požarna kabina za delovanje varnostnih naprav v predoru kot so varnostna razsvetljava ali

odvod dima in toplote. Izvedba je skladna določilom smernic: 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING del 5.